กรุณาใช้แบบฟอร์มนี้ประกอบการสั่งซื้อ หัวข้อที่มีเครื่องหมาย * เป็นข้อมูลที่จำเป็นเพื่อเราจะสามารถติดต่อกับท่านได้

PRICES EX FACTORY IN THB

ราคาใช้ได้ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2022

Price per unit Number of units
JACK ถุงขนาด 30 กก. 300.00
LAWN ถุงขนาด 20 กก. 400.00
FLY MANURE FERTILIZER ถุงขนาด 30 กก. 750.00
LEUNG – HIGH OM ถุงขนาด 30 กก. 240.00
POTTING COMPOST / SOIL MIX ถุงขนาด 30 กก. 375.00
FARM MIX ถุงขนาด 30 กก. 375.00
R MIX ถุงขนาด 25 กก. 375.00
SOIL MIX FOR CANNABIS ถุงขนาด 30 กก. 750.00

การขนส่ง

หากท่านมีความประสงค์ที่จะใช้บริการขนส่งสำหรับการสั่งซื้อ กรุณาเลือกที่ตั้งจากรายการข้างใต้นี้

TERMS AND CONDITIONS

  • 10% discount on fertilizer only as of 1T (25 bags) order
  • Recycled bags
  • All orders are paid CASH on delivery unless otherwise agreed
  • Upon receiving your order, a confirmation will be sent to you within 24 hours

หากท่านมีข้อคิดเห็นหรือมีรายละเอียดอื่นเพิ่มเติม กรุณากรอกในช่องว่างข้างใต้นี้

Thank you for your message. It has been sent.
There was an error trying to send your message. Please try again later.