การบรรจุ

NAC เสนอทางเลือกในการบรรจุปุ๋ยชีวภาพของบริษัท ภายใต้ชื่อของลูกค้าที่ต้องการเลือกใช้ยี่ห้อของตน และรูปแบบการบรรจุเฉพาะ (ขนาด และชนิด)

ขั้นตอนการจดทะเบียนยี่ห้อนั้น เป็นหน้าที่ของลูกค้าเอง รวมไปจนถึงการพิมพ์ การจัดส่งถุงมายังโรงงาน

อย่างไรก็ตาม NAC สามารถช่วยเหลือในขั้นตอนดังกล่าวได้ และสามารถออกใบรับรองตามความจำเป็นได้

กรุณาคิดต่อเราได้หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

Private Label packaging - Natural Agriculture