การเปลี่ยนแปลงหรือการหมุนเวียนของสารอาหารและสารอาหารขนาดเล็กอื่นๆนั้นถือเป็นสิ่งจำเป็นหากคุณต้องการใช้ดินของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง ในการเกษตรทั่วไปนั้นมีการใช้สารเคมีต่างๆแม้ว่าสารเคมีเหล่านั้นจะประกอบไปด้วยสารอาหารที่จำเป็น ( ไนโตรเจน ฟอสฟอรัสและโปแตสเซียม) แต่ต้นไม้หรือพืชจะดูดซึมเอาสารเคมีเหล่านั้นอย่างรวดเร็วในขณะที่ดินกลับไม่ได้รับสารอาหารที่จำเป็นเหล่านั้นมากเท่าที่ควร ดังนั้นดินของคุณจึงอยู่ในสภาพที่ย่ำแย่และจะเสื่อมสภาพลงอย่างช้าๆ ด้วยเหตุนี้เอง ดินของคุณจึงต้องการสารอาหารอื่นๆเพื่อให้ได้รับสารอาหารอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ การใช้วัสดุหรือวัตถุดิบแบบอินทรีย์หรือการใช้วัตถุดิบเหล่านั้นในลักษณะที่ไม่สม่ำเสมอ ไม่ว่าจะเป็นมูลวัว ก็สามารถทำให้ดินของคุณเสียคุณภาพได้ ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยชีวภาพจึงเป็นวัตถุดิบที่ดีที่สุดที่คุณสามารถเติมลงไปในดิน ไม่ว่าจะใช้เพื่อเป็นการเติมสารอาหารหรือจะใช้เพื่อเป็นปุ๋ยเสริมความอุดมสมบูรณ์ของพืชพันธุ์ก็แล้วแต่

Soil compost