คลิกที่ปุ๋ยหมัก JACK

ปุ๋ยธรรมชาติทำจากเศษไม้สัก เศษเหลือที่ได้จากป่า มูลช้าง สุกร มูลวัว และมูลม้า ฟางข้าว เศษเหลือจากอาหาร เช่น สมุนไพรต่างๆ พริก สับปะรด มะม่วง กระเทียม

ไม่มีส่วนประกอบของข้าวโพด

ปุ๋ยหมักสูตร JACK อุดมไปด้วยใยอาหาร และจุลินทรีย์ขนาดเล็ก สามารถนำไปใช้งานได้หลากหลายวัตถุประสงค์ และเหมาะเป็นอย่างยิ่งสำหรับการปรับปรุงดิน โครงสร้างทางกายภาพของผลิตภัณฑ์ จะทำให้ดินมีความชื้นมากขึ้น และมีออกซิเจนเพิ่มมากขึ้น ซึ่งช่วยให้จุลินทรีย์ขนาดเล็กเติบโตได้ดีขึ้น โครงสร้างทางกายภาพนี้ยังเป็นการเพิ่มฮิวมัสลงไปในเนื้อดินอีกด้วย

ปุ๋ยหมักสูตร JACK ผ่านการร่อน หรือคัดกรองในขนาด 10 มิลลิเมตร และมีสิ่งแปลกปลอมอื่นในอัตราที่น้อยกว่า 0.01 % (พลาสติก เศษแก้ว หิน โลหะ)

Standard Analysis
ไนโตรเจน 1.3%
ฟอสเฟต 2%
โปรแตสเซียม 1.3%
p/H 7.0
C/N 15/1
OM 30%
รับรองปริมาณไนโตรเจน ฟอสเฟต โปรแตสเซียมขั้นต่ำที่ 4 %

Lawn Fertilizer

Jack fertilizer, sieved at 5mm, less than 1% of foreign matters, packing at 32.5% humidity.

Rich of all nutrients and microorganisms the lawn fertilizer is particularly well suited for lawn or even greens. Its fine structure ensures a quick absorbability in the soil.

Fly Manure Fertilizer (Frass)

High Nitrogen fertilizer, high Organic Matter. High content of beneficial micro-organisms and bio-stimulants. High humic acid. Frass brings multiple benefits to the plant both in terms of plant physiology and fertilization.

To be used particularly during the plant vegetative cycle.