LEUNG Fertilizer

ปุ๋ยสูตรปรับปรุงคุณภาพดิน อุดมไปด้วยใยอาหาร จุลินทรีย์ขนาดเล็ก และสารประกอบชีวภาพ ซึ่งเหมาะสำหรับการฟื้นฟูคุณภาพดิน ที่ไม่ได้รับการเอาใจใส่มาเป็นระยะเวลานาน หรือผ่านการใช้สารเคมีในปริมาณที่มากอย่างต่อเนื่อง ปุ๋ยสูตรปรับปรุงคุณภาพดินนี้ประกอบด้วยสารอาหาร แต่มีปริมาณสารอาหารที่ต่ำ โครงสร้างทางกายภาพของปุ๋ยสูตรนี้ จะช่วยให้จะทำให้ดินมีความชื้นมากขึ้น และมีออกซิเจนเพิ่มมากขึ้น ซึ่งช่วยให้จุลินทรีย์ขนาดเล็กเติบโตได้ดีขึ้น โครงสร้างทางกายภาพนี้ยังเป็นการเพิ่มฮิวมัสลงไปในเนื้อดินอีกด้วย ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการป้องกันการพังทลายของหน้าดิน ทางบริษัทสามารถผสมดินดำลงไปในปุ๋ยสูตรปรับปรุงคุณภาพดินได้ตามที่ลูกค้าร้องขอ
ปุ๋ยสูตรปรับปรุงคุณภาพดินนี้จะผลิตขึ้นตามยอดสั่งซื้อ( ขั้นต่ำ 1,500 กิโลกรัม) และสามารถจัดส่งถึงลูกค้าได้ภายในระยะเวลา 1 สัปดาห์ เมื่อได้รับการแจ้งสั่งซื้อทางบริษัทจะจัดส่งเป็นกระบะ

Soil amendment - Natural Agriculture