บริษัท Natural Agriculture จำกัด บริหารงานโดยกลุ่มผู้จัดการผู้มีประสบการณ์ในด้านนี้มาเป็นเวลาหลายปี

คุณอุไรวรรณ เควิน – ประธานกรรมการบริหาร
รับผิดชอบในการบริหารบริษัทและกิจการสาธารณะ มีความใกล้ชิดกับหุ้นส่วนของเรา ,  องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ และองค์กรท้องถิ่น

คุณ Jacques Cavin – กรรมการผู้บริหาร – กรรมผู้การผู้จัดการ
ฝ่ายการเงิน ฝ่ายปฏิบัติงาน และทรัพยากรบุคคล

ผู้จัดการฝ่ายขาย และการตลาด – ว่าง
รับผิดชอบในงานการขาย และการตลาด ดูแลเรื่องบัญชี และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ดร.อาณัต ตันโช – ที่ปรึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ดิน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้คำปรึกษาแก่ NAC ในด้านเทคโนโลยี การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการควบคุมคุณภาพ

คุณEduard schmid – กรรมการผู้บริหาร
กรรมการหุ้นส่วน, Schmid and partners เป็นบริษัทเอกชน และเป็นบริษัทจัดการสินทรัพย์ ตั้งอยู่ใน Morges ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

สำนักงานบัญชี
PAC Glory,เชียงใหม่ – คุณสรัญญา โชติกา

ผู้ตรวจบัญชีภายนอก
บริษัท ฟีนิกส์ โปรเฟชชั่นนอล เซอร์วิสเซส จำกัด – คุณวิเชียร กิจสวัสดิ์ไพศาล อำเภอบางกรวย นนทบุรี

ทนายความ
29, สำนักงานทนายความธานินทร์ เชียงใหม่ – คุณสุมาลี เจนนภา

Natural Agriculture management and directors