บริการจัดส่งถึงบ้าน

ทางบริษัทมีบริการจัดส่งผลิตภัณฑ์ถึงบ้านลูกค้าในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ค่าขนส่งไปยังตัวเมืองเชียงใหม่ และพื้นที่รอบข้างอยู่ที่ 1,500 บาทไทย สำหรับรถบรรทุก และรถกระบะ มีค่าบริการขนส่ง 1,000 บาทไทย สำหรับค่าขนส่งนั้นทางบริษัทจะคิดค่าบริการแยกต่างหากจากราคาผลิตภัณฑ์

บริการเก็บเศษของเหลือจากธรรมชาติ

สำหรับลูกค้าของเราเท่านั้น เรามีบริการขนเศษกิ่งไม้ หรือใบไม้ออกจากพื้นที่ของคุณ เมื่อเราได้จัดส่งสินค้าให้แก่คุณ ค่าบริการอยู่ที่ 1,000 บาท สำหรับรถบรรทุก และ500 บาท สำหรับรถกระบะ

แรงงาน

เมื่อมีการจัดส่งผลิตภัณฑ์ ทางบริษัทจะจัดเตรียมแรงงาน เพื่อทำงานในสวนของลูกค้า ขึ้นอยู่กับประเภทของปุ๋ยธรรมชาติที่สั่งซื้อ บริการนั้น เช่น การพ่นปุ๋ยลงบนพื้นดิน ค่าแรงงาน 2 ชั่วโมงแรกนั้น เราไม่คิดค่าบริการ สำหรับยอดสั่งซื้อที่มากกว่า 1,500 กิโลกรัม

เบ็ดเตล็ด

เราสามารถจัดเตรียมบริการรถบรรทุกไว้สำหรับขนดินและสินค้า/วัสดุอื่นๆ เช่น DOLOMITE

Natural Agriculture - Organic Compost Home delivery

ท่านต้องการสอบถามเรื่องใดหรือไม่? ท่านสนใจในบริการของเราหรือไม่? กรุณาติดต่อเรา เพื่อรับบริการได้