1. ปุ๋ยเศษวัชพืช ปุ๋ยหมัก และปุ๋ยชีวภาพ ต่างกันอย่างไร
  อย่างแรกผลิตภัณฑ์ทั้ง 3 ชนิดนี้ เป็นผลิตภัณฑ์แบบชีวภาพ ปุ๋ยเศษวัชพืชเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้มีการหมัก และไม่มีการย่อยสลาย ซึ่งคุณสามารถใช้เติมลงไปบนหน้าดิน เพื่อปกป้องพืชพันธุ์ของคุณ เช่น แปลงดอกไม้ หรือใส่ลงไปตามโคนต้นไม้ ส่วนปุ๋ยชีวภาพนั้นเป็นการหมักจึงมีสารอาหารบางอย่างในระดับหนึ่ง เราจึงเรียกว่าปุ๋ย ส่วนปุ๋ยหมักเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการหมักและย่อยสลายของสารชีวภาพ ดังนั้นปุ๋ยชีวภาพจึงเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีสารอาหารที่อุดมสมบูรณ์สำหรับดิน
 2. Wทำไมเราจึงต้องใช้ปุ๋ยหมัก
  ปุ๋ยหมักนั้นมีความสำคัญในการเพิ่มฮิวมัสในดิน และหลีกเลี่ยงการพังทลายของหน้าดิน ดินที่ไม่ได้รับการเสริมจากปุ๋ยหมักเป็นเวลานานจะมีความแห้งแล้งและในแต่ละปีจะมีการใช้สารเคมีในปริมาณมาก
 3. ผลิตภัณฑ์ของ NAC มีจุดเด่นคืออะไร
  NAC จำหน่ายปุ๋ยชีวภาพที่มีสารอาหารไนโตรเจน ฟอสเฟตและโปรแตสเซียม ปุ๋ยนั้นมีขนาดประมาณ 10 มิลลิเมตร ดังนั้นจึงทำให้เศษไม้ชิ้นเล็กๆสามารถเข้าไปรวมอยู่ในขั้นตอนการย่อยสลาย เศษไม้ชิ้นเล็กๆเหล่านี้จะค่อยๆแทรกซึมลงไปในดินของคุณและให้สารอาหารสำรองในขณะที่ปรับปรุงการระบายอากาศและทางน้ำ เพื่อให้น้ำสามารถไหลเวียนได้ดีในดิน เศษไม้ชิ้นเล็กๆเหล่านี้จะเป็นตัวดูดซับความชื้นในดินและทำให้จุลินทรีย์สามารถเติบโตได้
 4. เราสามารถใช้ทั้งปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยหมักได้หรือไม่
  ได้แน่นอน การเติมปุ๋ยหมักลงไปในดินทุกปีนั้นเป็นสิ่งที่ต้องทำเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการพังทลายของหน้าดินและเป็นการเสริมฮิวมัสลงไปในดิน เพื่อให้ได้ผลที่ดีนั้นคุณควรใช้ปุ๋ยหมักให้มากขึ้นและใช้ปุ๋ยเคมีเฉาพะในกรณีที่คุณเล็งเห็นว่ามีความจำเป็นเพื่อให้พืชพันธุ์เติบโตได้ดี ปุ๋ยเคมีควรใช้เสริม ไม่ใช่องค์ประกอบหลักของปุ๋ย
 5. เราจะเติบปุ๋ยหมักได้ตอนไหน
  คุณสามารถเติบปุ๋ยหมักได้ทั้งปี แต่เพื่อให้ได้ผลดีที่สุด คุณควรคำนึงถึงเรื่องฤดูกาลของผลผลิตและใช้ปุ๋ยหมักอย่างสม่ำเสมอ เช่น 3 ครั้งต่อปีหากคุณปลูกพืชทั้งปี
 6. เราควรใช้ปุ๋ยหมักกี่กิโลกรัม
  คำตอบนี้ก็ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย ปัจจัยแรกคุณภาพของดินของคุณ จากนั้นก็เป็นเรื่องชนิดของพืชพันธุ์ที่คุณกำลังปลูกอยู่ และปัจจัยที่สามก็คือ คุณใช้เฉพาะปุ๋ยอินทรีย์เพียงอย่างเดียวหรือไม่ หากคุณวางแผนที่จะใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในปริมาณมาก เราอยากแนะนำให้วิเคราะห์ดินเป็นอย่างแรกเพื่อที่คุณสามารถใช้ปุ๋ยได้ในปริมาณที่ถูกต้อง ต้นยางพาราหรือต้นส้มเมื่อโตเต็มที่อาจต้องการมากถึง 10 กิโลกรัม/ต้น/ปี โดยใช้ร่วมกับสารเคมีบางชนิด เราประสบความสำเร็จในการปลูกข้าวโพดโดยใช้ปุ๋ยหมัก 1 กิโลกรัม/พื้นที่ 1 ตารางเมตรในการเพาะปลูกแบบอินทรีย์ หากคุณต้องการเสริมความสมบูรณ์ให้แก่ดินของคุณ คุณอาจจะต้องใช้ 6-10 กิโลกรัม/ตารางเมตรเป็นเวลา 2-3 ปี หากคุณมีข้อสงสัย สามารถติดต่อเราเพื่อรับคำปรึกษาได้ เรามีผู้เชี่ยวชาญในด้านดินและพืชพันธุ์คอยให้คำแนะนำคุณตลอดเวลา
 7. เราจะสามารถหาผลิตภัณฑ์ของ NAC ได้จากที่ไหน
  เราจะสามารถหาผลิตภัณฑ์ของ NAC ได้จากที่ไหน ผลิตภัณฑ์ของนั้นสามารถสั่งซื้อได้จากโรงงานของเรา หากคุณสนใจ กรุณาโทรติดต่อที่หมายเลข 08 9264 9922 เพื่อทำการสั่งซื้อหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม