แบบฟอร์มการสั่งซื้อ

กรุณาใช้แบบฟอร์มนี้ประกอบการสั่งซื้อ หัวข้อที่มีเครื่องหมาย * เป็นข้อมูลที่จำเป็นเพื่อเราจะสามารถติดต่อกับท่านได้

ชื่อ*
ที่อยู่อีเมล์*
ยืนยันที่อยู่อีเมล์*
หมายเลขโทรศัพท์
   
ปุ๋ยชีวภาพสูตร Jack ถุงขนาด 40 กก. – ใช้แล้ว ถุงขนาด 30 กก. – ใหม่ ถุงขนาด 20 กก. – ใช้แล้ว
จำนวนถุงที่ต้องการ
   
Chai organic fertilizer ถุงขนาด 40 กก. – ใช้แล้ว ถุงขนาด 30 กก. – ใหม่ ถุงขนาด 20 กก. – ใช้แล้ว
จำนวนถุงที่ต้องการ
   
Kob organic fertilizer ถุงขนาด 40 กก. – ใช้แล้ว ถุงขนาด 30 กก. – ใหม่ ถุงขนาด 20 กก. – ใช้แล้ว
จำนวนถุงที่ต้องการ
 
การขนส่ง
หากท่านมีความประสงค์ที่จะใช้บริการขนส่งสำหรับการสั่งซื้อ กรุณาเลือกที่ตั้งจากรายการข้างใต้นี้
 
 

เงื่อนไขและข้อตกลง

• ยอดสั่งซื้อที่ต่ำกว่า 600 กิโลกรัมต้องชำระเป็นเงินสดเมื่อทำการจัดส่ง

• ยอดสั่งซื้อเกินกว่า 600 กิโลกรัมนั้นจะได้รับเครดิต 30 วัน

• เรามีบริการจัดสินเชื่อระยะยาวให้แก่เกษตรกรในเงื่อนไขที่เป็นมิตร

เมื่อเราได้รับการสั่งซื้อ เราจะติดต่อท่านพร้อมแจ้งราคาและเอกสารเรียกเก็บค่าใช้จ่าย

หากท่านมีข้อคิดเห็นหรือมีรายละเอียดอื่นเพิ่มเติม กรุณากรอกในช่องว่างข้างใต้นี้