การบรรจุผลิตภัณฑ์

เพื่อเป็นการส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น เราจึงส่งเสริมให้มีการนำถุงพลาสติกกลับมาใช้ใหม่เพื่อบรรจุผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของเรา การเลือกวิธีนี้ยังเป็นการช่วยทำให้ต้นทุนราคาของเราต่ำลง นอกจากนี้เรายังซื้อถุงบรรจุที่อยู่ในสภาพใช้กาIได้ดีในราคาถุงละ 3 บาทคืนจากลูกค้าด้วย

Environment

มาตรฐานในการบรรจุของเราคือ ถุงพลาสติก 1 ใบ จะบรรจุปุ๋ย 40 กิโลกรัมสำหรับผู้ใช้งานที่ใช้เป็นอาชีพ และถุงละ 20 กิโลกรัมสำหรับบ้านพักอาศัย

นอกจากนี้เรายังบรรจุปุ๋ยอินทรีย์ในถุงพลาสติกในปริมาณ 30 กิโลกรัม ตามการสั่งซื้อของลูกค้า โดยคิดค่าบริการเพิ่มถุงละ 10 บาท

การบรรจุ – รายละเอียดคุณภาพของปุ๋ยอินทรีย์

ขนาดการร่อน/กรอง 10 มิลลิเมตร
อุณหภูมิ อุณหภูมิห้อง
ความชื้น มากสุด 32.5 %
สิ่งแปลกปลอม น้อยกว่า 0.10/0000

หากมีการร้องขอเราสามารถออกใบรับรองควบคู่กับกับการจัดส่งแต่ละครั้ง โดยจะแสดงข้อมูลสารอาหารขนาดใหญ่หรือ Macro Nutrients และองค์ประกอบคุณภาพอื่นๆ หากลูกค้าต้องการให้แสดงรายละเอียดอื่นๆเกี่ยวกับวัตถุดิบ เราก็สามารถแสดงรายละเอียดเหล่านั้นได้เนื่องจากเราได้จัดเก็บข้อมูลเส้นทางของวัตถุดิบที่ได้มาอยู่เสมอ