ปุ๋ยอินทรีย์

ปุ๋ยหมัก JACK      ปุ๋ยหมัก CHAI     ปุ๋ยหมัก KOB

คลิกที่ปุ๋ยหมัก JACK

การวิเคราะห์มาตรฐาน
ไนโตรเจน 1.3%
ฟอสเฟต 2%
โปรแตสเซียม 1.2%
p/H 7.0
C/N 15/1
OM 30%
รับรองปริมาณไนโตรเจน ฟอสเฟต โปรแตสเซียมขั้นต่ำที่ 4 %

ปุ๋ยธรรมชาติทำจากเศษไม้สัก เศษเหลือที่ได้จากป่า มูลช้าง สุกร มูลวัว และมูลม้า ฟางข้าว เศษเหลือจากอาหาร เช่น สมุนไพรต่างๆ พริก สับปะรด มะม่วง กระเทียม

ไม่มีส่วนประกอบของข้าวโพด

ปุ๋ยหมักสูตร JACK อุดมไปด้วยใยอาหาร และจุลินทรีย์ขนาดเล็ก สามารถนำไปใช้งานได้หลากหลายวัตถุประสงค์ และเหมาะเป็นอย่างยิ่งสำหรับการปรับปรุงดิน โครงสร้างทางกายภาพของผลิตภัณฑ์ จะทำให้ดินมีความชื้นมากขึ้น และมีออกซิเจนเพิ่มมากขึ้น ซึ่งช่วยให้จุลินทรีย์ขนาดเล็กเติบโตได้ดีขึ้น โครงสร้างทางกายภาพนี้ยังเป็นการเพิ่มฮิวมัสลงไปในเนื้อดินอีกด้วย

ปุ๋ยหมักสูตร JACK ผ่านการร่อน หรือคัดกรองในขนาด 10 มิลลิเมตร และมีสิ่งแปลกปลอมอื่นในอัตราที่น้อยกว่า 0.01 % (พลาสติก เศษแก้ว หิน โลหะ)

 

คลิกที่ปุ๋ยหมักสูตร CHAI

การวิเคราะห์มาตรฐาน
ไนโตรเจน 1.5%
ฟอสเฟต 4%
โปรแตสเซียม 1.5%
p/H 7.0
C/N 15/1
OM 30%
CA 55,000
Mg 13,'500
รับรองปริมาณไนโตรเจน ฟอสเฟต โปรแตสเซียมขั้นต่ำที่ 6 %

ปุ๋ยธรรมชาติทำจากเศษไม้สัก เศษเหลือที่ได้จากป่า มูลช้าง สุกร มูลวัว และมูลม้า ฟางข้าว เศษเหลือจากอาหาร เช่น สมุนไพรต่างๆ พริก สับปะรด มะม่วง กระเทียม

ไม่มีส่วนประกอบของข้าวโพด

ปุ๋ยหมักสูตร CHAI อุดมไปด้วยใยอาหาร และจุลินทรีย์ขนาดเล็ก สามารถนำไปใช้งานได้หลากหลายวัตถุประสงค์ และเหมาะเป็นอย่างยิ่งสำหรับการปรับปรุงดิน โครงสร้างทางกายภาพของผลิตภัณฑ์ จะทำให้ดินมีความชื้นมากขึ้น และมีออกซิเจนเพิ่มมากขึ้น ซึ่งช่วยให้จุลินทรีย์ขนาดเล็กเติบโตได้ดีขึ้น โครงสร้างทางกายภาพนี้ยังเป็นการเพิ่มฮิวมัสลงไปในเนื้อดินอีกด้วย

ปุ๋ยหมักสูตร CHAI ผ่านการร่อนหรือคัดกรองที่ขนาด 10 มิลลิเมตร และมีสิ่งแปลกปลอมอื่นในอัตราที่น้อยกว่า 0.01 % (พลาสติก เศษแก้ว หิน โลหะ)

 


คลิกที่ปุ๋ยหมักสูตร KOB

การวิเคราะห์มาตรฐาน
ไนโตรเจน 1.5%
ฟอสเฟต 4%
โปรแตสเซียม 1.5%
p/H 7.0
C/N 15/1
OM 30%
CA 35,000
Mg 10,000
รับรองปริมาณไนโตรเจน ฟอสเฟต โปรแตสเซียมขั้นต่ำที่ 6 %

ปุ๋ยธรรมชาติทำจากเศษไม้สัก เศษเหลือที่ได้จากป่า มูลช้าง สุกร มูลวัว และมูลม้า ฟางข้าว เศษเหลือจากอาหาร เช่น สมุนไพรต่างๆ พริก สับปะรด มะม่วง กระเทียม

ไม่มีส่วนประกอบของข้าวโพด และมูลสุกร

ปุ๋ยหมักสูตร KOB อุดมไปด้วยใยอาหาร สารอาหารขนาดเล็ก และจุลินทรีย์ขนาดเล็ก สามารถนำไปใช้งานได้หลากหลายวัตถุประสงค์ และเหมาะเป็นอย่างยิ่งสำหรับการปรับปรุงดิน ปุ๋ยหมักสูตรนี้มีฟอสเฟตในปริมาณที่สูง จึงเหมาะแก่การใช้งานเมื่อผลไม้เริ่มออกผล โครงสร้างทางกายภาพของปุ๋ยหมักสูตรนี้ จะทำให้ดินมีความชื้นมากขึ้น และมีออกซิเจนเพิ่มมากขึ้น ซึ่งช่วยให้จุลินทรีย์ขนาดเล็กเติบโตได้ดีขึ้น โครงสร้างทางกายภาพนี้ยังเป็นการเพิ่มฮิวมัสลงไปในเนื้อดินอีกด้วย ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการป้องกันการพังทลายของหน้าดิน ปุ๋ยหมักสูตร KOB คิดค้นขึ้นเพื่อตอบสนองลูกค้าที่ผลิตอาหารชีวภาพให้แก่ผู้บริโภคชาวมุสลิม เนื่องจากไม่มีส่วนประกอบของมูลสุกร

ปุ๋ยหมักสูตร KOB ผ่านการร่อน หรือคัดกรองที่ขนาด 10 มิลลิเมตร และมีสิ่งแปลกปลอมอื่นในอัตราที่น้อยกว่า 0.01 % (พลาสติก เศษแก้ว หิน โลหะ)